Viziune


picture Cabinetul de Avocat Dr. Flavia Crăciun are ca valori și standarde etice, menținerea la cele mai înalte standarde profesionale a întregii activități, activitate bazată pe servicii juridice de înaltâ ținută profesională, confidențialitate și relație activă cu clienții, cu respectarea angajamentelor față de aceștia.

Prin activitatea desfățurată, urmărim apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale clienților noștri,în baza liberului acces la justiție și a dreptului la un proces echitabil și facilitarea accesului la informațiile juridice.

În zilele noastre, succesul economic al unei companii depinde în mod direct de asistența juridică dată de un avocat
profesionist, care manevrează textele legale aflate într-o continuă schimbare și astfel vă ofera soluția optimă problemelor cu care se confruntă compania dumneavoastră și care vă poate asigura consultanța juridică necesară evitării oricăror probleme legale.

De aceea, avand in vedere faptul că, succesul clienților noștri depinde în mod esențial de calitatea consilierii, aceasta din urmă constituind un avantaj deciziv, Cabinetul de Avocat Dr. Flavia Crăciun este în măsura să ofere clientilor săi, persoane fizice și juridice române și străine servicii de asistență și reprezentare juridică complexe in următoarele domenii: dreptul bancar, dreptul comercial, corporații și societăți comerciale, taxe și impozite, arbitraj și mediere, asociații și fundații, dreptul concurenței, insolvență, dreptul comerțului internațional, dreptul comunitar, dreptul internațional privat, executare silită, dreptul civil și dreptul muncii.Av. Dr. Flavia Crăciun
  • Avocat în Baroul Timiș din 2003;
  • Practician de insolvență din 2009;
  • Presedinte al Uniunii Nationale a practicienilor în Insolvență din România - Filiala Timis;
  • Doctor în Dreptul Insolvenței, absolvent al Universității Babes Bolyai din Cluj-Napoca;
  • Master în Dreptul Comercial, absolvent al Universității de Vest Timișoara;
  • Expert european, absolvent al Școlii de Înalte Studii Comparative din cadrul Universității de Vest Timișoara;
  • Vorbitor de limba engleză și germană.